درس‌های موجود

درس آزمایشی برای تمرین رشته انسانی

درس آزمایشی برای تمرین رشته انسانی

این درس جهت تمرین دانش آموزان دهم در نقش معلم طراحی شده است
درس

دین و زندگی 1 رشته علوم انسانی پایه دهم

دین و زندگی 1 رشته علوم انسانی پایه دهم

درس

مشاوره دهم انسانی دبیرستان فرازنگان

مشاوره دهم انسانی دبیرستان فرازنگان

این درس توسط الهام صداقت تدریس می گردد
درس

آمادگی دفاعی پایه دهم رشته علوم انسانی

آمادگی دفاعی پایه دهم رشته علوم انسانی

درس

زبان انگلیسی 1 پایه دهم انسانی

زبان انگلیسی 1 پایه دهم انسانی

درس

تربیت بدنی 1 رشته علوم انسانی

تربیت بدنی 1 رشته علوم انسانی

درس

ریاضی رشته علوم انسانی دهم

ریاضی رشته علوم انسانی دهم

درس

تاریخ 1 (ایران و جهان باستان) رشته علوم انسانی دهم

تاریخ 1 (ایران و جهان باستان) رشته علوم انسانی دهم

درس

جغرافیای ایران رشته علوم انسانی پایه دهم

جغرافیای ایران رشته علوم انسانی پایه دهم

درس

عربی ، زبان قرآن 1 رشته علوم انسانی

عربی ، زبان قرآن 1 رشته علوم انسانی

درس

ریاضی پایه دوازدهم تجربی

ریاضی پایه دوازدهم تجربی

درس

کارگاه آموزشی دبیران علوم اجتماعی/ شهرستان گچساران

کارگاه آموزشی دبیران علوم اجتماعی/ شهرستان گچساران

درس

کار و فناوری پایه هفتم

کار و فناوری پایه هفتم

درس

تفکر و سبک زندگی پایه هفتم

تفکر و سبک زندگی پایه هفتم

درس

زبان انگلیسی پایه هفتم

زبان انگلیسی پایه هفتم

درس

فرهنگ و هنر پایه هفتم

فرهنگ و هنر پایه هفتم

درس

زیست شناسی پایه هفتم

زیست شناسی پایه هفتم

درس

فارسی پایه هفتم

فارسی پایه هفتم

درس

هدیه آسمانی هفتم متوسطه اول

هدیه آسمانی هفتم متوسطه اول

درس

ریاضی دهم علوم تجربی و ریاضی

ریاضی دهم علوم تجربی و ریاضی

درس

نگارش دهم رشته علوم ریاضی

نگارش دهم رشته علوم ریاضی

درس

نگارش رشته علوم تجربی

نگارش رشته علوم تجربی

درس

زبان انگلیسی 1 رشته های تجربی و ریاضی

زبان انگلیسی 1 رشته های تجربی و ریاضی

درس

عربی و زبان قرآن 1 رشته های ریاضی وتجربی

عربی و زبان قرآن 1 رشته های ریاضی وتجربی

درس

جغرافیای. رشته های تجربی و ریاضی

جغرافیای. رشته های تجربی و ریاضی

درس

جغرافیا رشته علوم تجربی

جغرافیا رشته علوم تجربی

درس

علوم آزمکایشگاهی رشته های ریاضی و تجربی

علوم آزمکایشگاهی رشته های ریاضی و تجربی

درس

دین و زندگی 1 رشته های تجربی و ریاضی

دین و زندگی 1 رشته های تجربی و ریاضی

درس

فارسی 1 رشته علوم تجربی

فارسی 1 رشته علوم تجربی

درس

زیست شناسی 1 رشته علوم تجربی

زیست شناسی 1 رشته علوم تجربی

درس

فیزیک 1 رشته های علوم تجربی و ریاضی

فیزیک 1 رشته های علوم تجربی و ریاضی

درس

عربی و زبان قرآن علوم انسانی

عربی و زبان قرآن علوم انسانی

درس

جغرافیا رشته علوم انسانی

جغرافیا رشته علوم انسانی

درس

تاریخ 1 ایران و جهان رشته علوم انسانی

تاریخ 1 ایران و جهان رشته علوم انسانی

درس

ریاضی رشته علوم انسانی

ریاضی رشته علوم انسانی

درس

زبان انگلیسی رشته علوم انسانی

زبان انگلیسی رشته علوم انسانی

درس

آمادگی دفاعی رشته علوم انسانی

آمادگی دفاعی رشته علوم انسانی

درس

جامعه شناسی1 رشته علوم انسانی

جامعه شناسی1 رشته علوم انسانی

درس

دین و زندگی 1رشته علوم انسانی

دین و زندگی 1رشته علوم انسانی

درس

تفکر و سواد رسانه ای علوم انسانی

تفکر و سواد رسانه ای علوم انسانی

درس

انسان و محیط زیست رشته علوم تجربی

انسان و محیط زیست رشته علوم تجربی

درس

فیزیک 2 رشته علوم تجربی

فیزیک 2 رشته علوم تجربی

درس

زمین شناسی2 رشته علوم تجربی

زمین شناسی2 رشته علوم تجربی

درس

زبان انگلیسی2 رشته علوم تجربی

زبان انگلیسی2 رشته علوم تجربی

درس

تاریخ معاصر ایران رشته علوم تجربی

تاریخ معاصر ایران رشته علوم تجربی

درس

علوم آزمایشگاه 2رشته علوم تجربی

علوم آزمایشگاه 2رشته علوم تجربی

درس

زیست شناسی 2 رشته علوم تجربی

زیست شناسی 2 رشته علوم تجربی

درس

شیمی2 رشته علوم تجربی

شیمی2 رشته علوم تجربی

درس

عربی و زبان قرآن2 رشته علوم تجربی

عربی و زبان قرآن2 رشته علوم تجربی

درس

دین و زندگی2 رشته علوم تجربی

دین و زندگی2 رشته علوم تجربی

درس

نگارش2 رشته علوم تجربی

نگارش2 رشته علوم تجربی

درس

فارسی 2 رشته علوم تجربی

فارسی 2 رشته علوم تجربی

درس

انسان و محیط زیست رشته علوم انسانی

انسان و محیط زیست رشته علوم انسانی

درس

زبان انگلیسی 2 رشته علوم انسانی

زبان انگلیسی 2 رشته علوم انسانی

درس

فلسفه1 رشته علوم انسانی

فلسفه1 رشته علوم انسانی

درس

روانشناسی رشته علوم انسانی

روانشناسی رشته علوم انسانی

درس

جامعه شناسی2 رشته علوم انسانی

جامعه شناسی2 رشته علوم انسانی

درس

جغرافیای 2 رشته علوم انسانی

جغرافیای 2 رشته علوم انسانی

درس

ریاضی و آمار رشته علوم انسانی

ریاضی و آمار رشته علوم انسانی

درس

عربی و زبان قرآن 2 رشته علوم انسانی

عربی و زبان قرآن 2 رشته علوم انسانی

درس

دین و زندگی 2 رشته علوم انسانی

دین و زندگی 2 رشته علوم انسانی

درس

نگارش2 رشته علوم انسانی

نگارش2 رشته علوم انسانی

درس

فارسی 2 رشته علوم انسانی

فارسی 2 رشته علوم انسانی

درس

زبان انگلیسی دوازدهم تجربی

زبان انگلیسی دوازدهم تجربی

درس

بهداشت و محیط زیست دوازدهم تجربی

بهداشت و محیط زیست دوازدهم تجربی

درس

زیست شناسی پایه دوازدهم

زیست شناسی پایه دوازدهم

درس

ریاضی پایه دوازدهم تجربی

ریاضی پایه دوازدهم تجربی

درس

دین و زندگی پایه دوازدهم

دین و زندگی پایه دوازدهم

درس

فیزیک پایه دوازدهم تجربی

فیزیک پایه دوازدهم تجربی

درس

واحد مشاوره دبیرستان استعدادهای درخشان فرزانگان

واحد مشاوره دبیرستان استعدادهای درخشان فرزانگان

درس

تالار گفتگو

تالار گفتگو

این محیط مجازی جهت ویدئو کنفرانس و گردهمایی های لازم برای مدرسه ایج...
درس

همیار مشاور دبیرستان فرازنگان

همیار مشاور دبیرستان فرازنگان

درس

شورای دانش آموزی دبیرستان فرزانگان

شورای دانش آموزی دبیرستان فرزانگان

درس


اعلانات سایت

نتابج انتخابات شورای دانش آموزی

از سیده مدینه حسینی در

نتایج به ترتیب آراء به شرح زیر می باشد که 5 نفر اول اصلی و به ترتیب دونفر بعد علی البدل هستند: 1- رویا محرابی 2- فاطمه آذربخت 3- نیکا اکبری 4- حدیث کمایی 5- فاطمه سبزعلی 6 - میترا محمدی 7- نیکا گرجی نژاد 8- ربانه رحمانی