درس‌های موجود

درس تقویتی فیزیک پایه دوازدهم

درس تقویتی فیزیک پایه دوازدهم

درس

کارآفرینی یازدهم رشته تجربی

کارآفرینی یازدهم رشته تجربی

درس

بهداشت محیط زیست

بهداشت محیط زیست

درس

علوم آزمایشگاهی رشته علوم تجربی یازدهم

علوم آزمایشگاهی رشته علوم تجربی یازدهم

درس

تاریخ معاصر ایران رشته علوم تجربی

تاریخ معاصر ایران رشته علوم تجربی

درس

دین و زندگی2 رشته علوم تجربی یازدهم

دین و زندگی2 رشته علوم تجربی یازدهم

درس

زبان انگلیسی 2 رشته علوم تجربی

زبان انگلیسی 2 رشته علوم تجربی

درس

زیست شناسی2 رشته علوم تجربی

زیست شناسی2 رشته علوم تجربی

درس

عربی و زبان قرآن2 رشته علوم تجربی

عربی و زبان قرآن2 رشته علوم تجربی

درس

فیزیک 2 رشته علوم تجربی

فیزیک 2 رشته علوم تجربی

درس

کلاس تقویتی ریاضی فرازنگان

کلاس تقویتی ریاضی فرازنگان

درس

تربیت بدنی رشته علوم تجربی فرزانگان

تربیت بدنی رشته علوم تجربی فرزانگان

درس

کلاس تقویتی فیزیک پایه یازدهم

کلاس تقویتی فیزیک پایه یازدهم

درس

کلاس زیست شناسی تقویتی پایه دهم

کلاس زیست شناسی تقویتی پایه دهم

درس

آمادگی دفاعی پایه دهم رشته علوم تجربی

آمادگی دفاعی پایه دهم رشته علوم تجربی

درس

مشاوره پایه دهم رشته علوم تجربی

مشاوره پایه دهم رشته علوم تجربی

درس

زبان انگلیسی پایه دهم رشته تجربی

زبان انگلیسی پایه دهم رشته تجربی

درس

عربی، زبان قرآن 1 رشته علوم تجربی

عربی، زبان قرآن 1 رشته علوم تجربی

درس

جغرافیای رشته علوم تجربی دهم

جغرافیای رشته علوم تجربی دهم

درس

فیزیک 1 رشته علوم تجربی

فیزیک 1 رشته علوم تجربی

درس

دین و زندگی 1 رشته علوم تجربی

دین و زندگی 1 رشته علوم تجربی

درس

زیست شناسی 1 رشته علوم تجربی

زیست شناسی 1 رشته علوم تجربی

درس

سلامت و بهداشت رشته علوم تجربی

سلامت و بهداشت رشته علوم تجربی

درس

تربیت بدنی3 رشته علوم تجربی

تربیت بدنی3 رشته علوم تجربی

درس

زیست شناسی 3رشته علوم تجربی

زیست شناسی 3رشته علوم تجربی

درس

فیزیک 3 رشته علوم تجربی

فیزیک 3 رشته علوم تجربی

درس

زبان انگلیسی3 رشته علوم تجربی

زبان انگلیسی3 رشته علوم تجربی

درس

دین و زندگی 3 رشته علوم تجربی

دین و زندگی 3 رشته علوم تجربی

این درس در روزهای چهارشنبه توسط سرکار خانم فاطمه کرمی تدریس می شود....
درس

ریاضی 3 رشته علوم تجربی

ریاضی 3 رشته علوم تجربی

این درس در روزهای یک شنبه وسه شنبه توسط سرکار خانم الهام رستمی تدری...
درس

عربی و زبان قرآن 3 رشته علوم تجربی پایه دوازدهم

عربی و زبان قرآن 3 رشته علوم تجربی پایه دوازدهم

این درس در روزهای چهارشنبه توسط سرکار خانم فاطمه کرمی تدریس می شود....
درس

شیمی 3 رشته علوم تجربی

شیمی 3 رشته علوم تجربی

این درس در روزهای چهارشنبه توسط سرکار خانم فاطمه کرمی تدریس می شود....
درس

درس آزمایشی برای تمرین رشته انسانی

درس آزمایشی برای تمرین رشته انسانی

این درس جهت تمرین دانش آموزان دهم در نقش معلم طراحی شده است
درس

مشاوره دهم انسانی دبیرستان فرازنگان

مشاوره دهم انسانی دبیرستان فرازنگان

این درس توسط الهام صداقت تدریس می گردد
درس

دین و زندگی 1 رشته علوم انسانی پایه دهم

دین و زندگی 1 رشته علوم انسانی پایه دهم

درس

آمادگی دفاعی پایه دهم رشته علوم انسانی

آمادگی دفاعی پایه دهم رشته علوم انسانی

درس

تربیت بدنی 1 رشته علوم انسانی

تربیت بدنی 1 رشته علوم انسانی

درس

زبان انگلیسی 1 پایه دهم انسانی

زبان انگلیسی 1 پایه دهم انسانی

درس

ریاضی رشته علوم انسانی دهم

ریاضی رشته علوم انسانی دهم

درس

تاریخ 1 (ایران و جهان باستان) رشته علوم انسانی دهم

تاریخ 1 (ایران و جهان باستان) رشته علوم انسانی دهم

درس

جغرافیای ایران رشته علوم انسانی پایه دهم

جغرافیای ایران رشته علوم انسانی پایه دهم

درس

عربی ، زبان قرآن 1 رشته علوم انسانی

عربی ، زبان قرآن 1 رشته علوم انسانی

درس

همیار مشاور دبیرستان فرازنگان

همیار مشاور دبیرستان فرازنگان

درس

شورای دانش آموزی دبیرستان فرزانگان

شورای دانش آموزی دبیرستان فرزانگان

درس

کارگاه آموزشی دبیران علوم اجتماعی/ شهرستان گچساران

کارگاه آموزشی دبیران علوم اجتماعی/ شهرستان گچساران

درس

واحد مشاوره دبیرستان استعدادهای درخشان فرزانگان

واحد مشاوره دبیرستان استعدادهای درخشان فرزانگان

درس


اعلانات سایت

نتابج انتخابات شورای دانش آموزی

از سیده مدینه حسینی در

نتایج به ترتیب آراء به شرح زیر می باشد که 5 نفر اول اصلی و به ترتیب دونفر بعد علی البدل هستند: 1- رویا محرابی 2- فاطمه آذربخت 3- نیکا اکبری 4- حدیث کمایی 5- فاطمه سبزعلی 6 - میترا محمدی 7- نیکا گرجی نژاد 8- ربانه رحمانی