درس‌های موجود

درس ادبیات استان کهگیلویه و بویر احمد

درس ادبیات استان کهگیلویه و بویر احمد

درس

درس آزمایشی برای تمرین رشته انسانی

درس آزمایشی برای تمرین رشته انسانی

این درس جهت تمرین دانش آموزان دهم در نقش معلم طراحی شده است
درس

دین و زندگی 1 رشته علوم انسانی پایه دهم

دین و زندگی 1 رشته علوم انسانی پایه دهم

درس

مشاوره دهم انسانی دبیرستان فرازنگان

مشاوره دهم انسانی دبیرستان فرازنگان

این درس توسط الهام صداقت تدریس می گردد
درس

آمادگی دفاعی پایه دهم رشته علوم انسانی

آمادگی دفاعی پایه دهم رشته علوم انسانی

درس

زبان انگلیسی 1 پایه دهم انسانی

زبان انگلیسی 1 پایه دهم انسانی

درس

تربیت بدنی 1 رشته علوم انسانی

تربیت بدنی 1 رشته علوم انسانی

درس

ریاضی رشته علوم انسانی دهم

ریاضی رشته علوم انسانی دهم

درس

تاریخ 1 (ایران و جهان باستان) رشته علوم انسانی دهم

تاریخ 1 (ایران و جهان باستان) رشته علوم انسانی دهم

درس

جغرافیای ایران رشته علوم انسانی پایه دهم

جغرافیای ایران رشته علوم انسانی پایه دهم

درس

عربی ، زبان قرآن 1 رشته علوم انسانی

عربی ، زبان قرآن 1 رشته علوم انسانی

درس

کارگاه آموزشی دبیران علوم اجتماعی/ شهرستان گچساران

کارگاه آموزشی دبیران علوم اجتماعی/ شهرستان گچساران

درس

کار و فناوری پایه هفتم

کار و فناوری پایه هفتم

درس

تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم تجربی

تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم تجربی

درس

تفکر و سواد رسانه ای دهم ریاضی

تفکر و سواد رسانه ای دهم ریاضی

درس

زبان انگلیسی 1 رشته های تجربی و ریاضی

زبان انگلیسی 1 رشته های تجربی و ریاضی

درس

عربی و زبان قرآن 1 رشته های ریاضی وتجربی

عربی و زبان قرآن 1 رشته های ریاضی وتجربی

درس

تفکر و سواد رسانه ای علوم انسانی

تفکر و سواد رسانه ای علوم انسانی

درس

انسان و محیط زیست رشته علوم تجربی

انسان و محیط زیست رشته علوم تجربی

درس

فیزیک 2 رشته علوم تجربی

فیزیک 2 رشته علوم تجربی

درس

زبان انگلیسی2 رشته علوم تجربی

زبان انگلیسی2 رشته علوم تجربی

درس

تاریخ معاصر ایران رشته علوم تجربی

تاریخ معاصر ایران رشته علوم تجربی

درس

زیست شناسی 2 رشته علوم تجربی

زیست شناسی 2 رشته علوم تجربی

درس

عربی و زبان قرآن2 رشته علوم تجربی

عربی و زبان قرآن2 رشته علوم تجربی

درس

دین و زندگی2 رشته علوم تجربی

دین و زندگی2 رشته علوم تجربی

درس

انسان و محیط زیست رشته علوم انسانی

انسان و محیط زیست رشته علوم انسانی

درس

زبان انگلیسی 2 رشته علوم انسانی

زبان انگلیسی 2 رشته علوم انسانی

درس

روانشناسی رشته علوم انسانی

روانشناسی رشته علوم انسانی

درس

عربی و زبان قرآن 2 رشته علوم انسانی

عربی و زبان قرآن 2 رشته علوم انسانی

درس

ریاضی و آمار رشته علوم انسانی

ریاضی و آمار رشته علوم انسانی

درس

دین و زندگی 2 رشته علوم انسانی

دین و زندگی 2 رشته علوم انسانی

درس

زبان انگلیسی دوازدهم تجربی

زبان انگلیسی دوازدهم تجربی

درس

بهداشت و محیط زیست دوازدهم تجربی

بهداشت و محیط زیست دوازدهم تجربی

درس

زیست شناسی پایه دوازدهم

زیست شناسی پایه دوازدهم

درس

دین و زندگی پایه دوازدهم

دین و زندگی پایه دوازدهم

درس

فیزیک پایه دوازدهم تجربی

فیزیک پایه دوازدهم تجربی

درس

کلاس آنلاین طراحی وب سایت دهم ریاضی

کلاس آنلاین طراحی وب سایت دهم ریاضی

درس

کامپیوتر (کدنویسی) فوق برنامه پایه هفتم

کامپیوتر (کدنویسی) فوق برنامه پایه هفتم

درس

ورزش و بهداشت فرزانگان

ورزش و بهداشت فرزانگان

درس

برنامه ریزی تحصیلی-کنکوری کلاس دوازدهم

برنامه ریزی تحصیلی-کنکوری کلاس دوازدهم

درس

برنامه ریزی تحصیلی پایه های دهم و یازدهم

برنامه ریزی تحصیلی پایه های دهم و یازدهم

درس

واحد مشاوره دبیرستان استعدادهای درخشان فرزانگان

واحد مشاوره دبیرستان استعدادهای درخشان فرزانگان

درس

تالار گفتگو

تالار گفتگو

این محیط مجازی جهت ویدئو کنفرانس و گردهمایی های لازم برای مدرسه ایج...
درس

همیار مشاور دبیرستان فرازنگان

همیار مشاور دبیرستان فرازنگان

درس

شورای دانش آموزی دبیرستان فرزانگان

شورای دانش آموزی دبیرستان فرزانگان

درس


اعلانات سایت

نتابج انتخابات شورای دانش آموزی

از سیده مدینه حسینی در

نتایج به ترتیب آراء به شرح زیر می باشد که 5 نفر اول اصلی و به ترتیب دونفر بعد علی البدل هستند: 1- رویا محرابی 2- فاطمه آذربخت 3- نیکا اکبری 4- حدیث کمایی 5- فاطمه سبزعلی 6 - میترا محمدی 7- نیکا گرجی نژاد 8- ربانه رحمانی