Available courses

درس تقویتی فیزیک پایه یازدهم

درس تقویتی فیزیک پایه یازدهم

Course

کارآفرینی یازدهم رشته تجربی

کارآفرینی یازدهم رشته تجربی

Course

بهداشت محیط زیست

بهداشت محیط زیست

Course

علوم آزمایشگاهی رشته علوم تجربی یازدهم

علوم آزمایشگاهی رشته علوم تجربی یازدهم

Course

تاریخ معاصر ایران رشته علوم تجربی

تاریخ معاصر ایران رشته علوم تجربی

Course

دین و زندگی2 رشته علوم تجربی یازدهم

دین و زندگی2 رشته علوم تجربی یازدهم

Course

زبان انگلیسی 2 رشته علوم تجربی

زبان انگلیسی 2 رشته علوم تجربی

Course

زیست شناسی2 رشته علوم تجربی

زیست شناسی2 رشته علوم تجربی

Course

عربی و زبان قرآن2 رشته علوم تجربی

عربی و زبان قرآن2 رشته علوم تجربی

Course

فیزیک 2 رشته علوم تجربی

فیزیک 2 رشته علوم تجربی

Course

کلاس تقویتی ریاضی فرازنگان

کلاس تقویتی ریاضی فرازنگان

Course

تربیت بدنی رشته علوم تجربی فرزانگان

تربیت بدنی رشته علوم تجربی فرزانگان

Course

کلاس تقویتی فیزیک پایه دهم

کلاس تقویتی فیزیک پایه دهم

Course

کلاس زیست شناسی تقویتی پایه دهم

کلاس زیست شناسی تقویتی پایه دهم

Course

آمادگی دفاعی پایه دهم رشته علوم تجربی

آمادگی دفاعی پایه دهم رشته علوم تجربی

Course

مشاوره پایه دهم رشته علوم تجربی

مشاوره پایه دهم رشته علوم تجربی

Course

زبان انگلیسی پایه دهم رشته تجربی

زبان انگلیسی پایه دهم رشته تجربی

Course

عربی، زبان قرآن 1 رشته علوم تجربی

عربی، زبان قرآن 1 رشته علوم تجربی

Course

جغرافیای رشته علوم تجربی دهم

جغرافیای رشته علوم تجربی دهم

Course

فیزیک 1 رشته علوم تجربی

فیزیک 1 رشته علوم تجربی

Course

دین و زندگی 1 رشته علوم تجربی

دین و زندگی 1 رشته علوم تجربی

Course

زیست شناسی 1 رشته علوم تجربی

زیست شناسی 1 رشته علوم تجربی

Course

سلامت و بهداشت رشته علوم تجربی

سلامت و بهداشت رشته علوم تجربی

Course

تربیت بدنی3 رشته علوم تجربی

تربیت بدنی3 رشته علوم تجربی

Course

زیست شناسی 3رشته علوم تجربی

زیست شناسی 3رشته علوم تجربی

Course

فیزیک 3 رشته علوم تجربی

فیزیک 3 رشته علوم تجربی

Course

زبان انگلیسی3 رشته علوم تجربی

زبان انگلیسی3 رشته علوم تجربی

Course

دین و زندگی 3 رشته علوم تجربی

دین و زندگی 3 رشته علوم تجربی

این درس در روزهای چهارشنبه توسط سرکار خانم فاطمه کرمی تدریس می شود....
Course

ریاضی 3 رشته علوم تجربی

ریاضی 3 رشته علوم تجربی

این درس در روزهای یک شنبه وسه شنبه توسط سرکار خانم الهام رستمی تدری...
Course

عربی و زبان قرآن 3 رشته علوم تجربی پایه دوازدهم

عربی و زبان قرآن 3 رشته علوم تجربی پایه دوازدهم

این درس در روزهای چهارشنبه توسط سرکار خانم فاطمه کرمی تدریس می شود....
Course

شیمی 3 رشته علوم تجربی

شیمی 3 رشته علوم تجربی

این درس در روزهای چهارشنبه توسط سرکار خانم فاطمه کرمی تدریس می شود....
Course

درس آزمایشی برای تمرین رشته انسانی

درس آزمایشی برای تمرین رشته انسانی

این درس جهت تمرین دانش آموزان دهم در نقش معلم طراحی شده است
Course

مشاوره دهم انسانی دبیرستان فرازنگان

مشاوره دهم انسانی دبیرستان فرازنگان

این درس توسط الهام صداقت تدریس می گردد
Course

دین و زندگی 1 رشته علوم انسانی پایه دهم

دین و زندگی 1 رشته علوم انسانی پایه دهم

Course

آمادگی دفاعی پایه دهم رشته علوم انسانی

آمادگی دفاعی پایه دهم رشته علوم انسانی

Course

تربیت بدنی 1 رشته علوم انسانی

تربیت بدنی 1 رشته علوم انسانی

Course

زبان انگلیسی 1 پایه دهم انسانی

زبان انگلیسی 1 پایه دهم انسانی

Course

ریاضی رشته علوم انسانی دهم

ریاضی رشته علوم انسانی دهم

Course

تاریخ 1 (ایران و جهان باستان) رشته علوم انسانی دهم

تاریخ 1 (ایران و جهان باستان) رشته علوم انسانی دهم

Course

جغرافیای ایران رشته علوم انسانی پایه دهم

جغرافیای ایران رشته علوم انسانی پایه دهم

Course

عربی ، زبان قرآن 1 رشته علوم انسانی

عربی ، زبان قرآن 1 رشته علوم انسانی

Course

همیار مشاور دبیرستان فرازنگان

همیار مشاور دبیرستان فرازنگان

Course

شورای دانش آموزی دبیرستان فرزانگان

شورای دانش آموزی دبیرستان فرزانگان

Course

کارگاه آموزشی دبیران علوم اجتماعی/ شهرستان گچساران

کارگاه آموزشی دبیران علوم اجتماعی/ شهرستان گچساران

Course

واحد مشاوره دبیرستان استعدادهای درخشان فرزانگان

واحد مشاوره دبیرستان استعدادهای درخشان فرزانگان

Course


اعلانات سایت

نتابج انتخابات شورای دانش آموزی

by سیده مدینه حسینی -

نتایج به ترتیب آراء به شرح زیر می باشد که 5 نفر اول اصلی و به ترتیب دونفر بعد علی البدل هستند: 1- رویا محرابی 2- فاطمه آذربخت 3- نیکا اکبری 4- حدیث کمایی 5- فاطمه سبزعلی 6 - میترا محمدی 7- نیکا گرجی نژاد 8- ربانه رحمانی