Available courses

درس آزمایشی برای تمرین رشته انسانی

درس آزمایشی برای تمرین رشته انسانی

این درس جهت تمرین دانش آموزان دهم در نقش معلم طراحی شده است
Course

دین و زندگی 1 رشته علوم انسانی پایه دهم

دین و زندگی 1 رشته علوم انسانی پایه دهم

Course

مشاوره دهم انسانی دبیرستان فرازنگان

مشاوره دهم انسانی دبیرستان فرازنگان

این درس توسط الهام صداقت تدریس می گردد
Course

آمادگی دفاعی پایه دهم رشته علوم انسانی

آمادگی دفاعی پایه دهم رشته علوم انسانی

Course

زبان انگلیسی 1 پایه دهم انسانی

زبان انگلیسی 1 پایه دهم انسانی

Course

تربیت بدنی 1 رشته علوم انسانی

تربیت بدنی 1 رشته علوم انسانی

Course

ریاضی رشته علوم انسانی دهم

ریاضی رشته علوم انسانی دهم

Course

تاریخ 1 (ایران و جهان باستان) رشته علوم انسانی دهم

تاریخ 1 (ایران و جهان باستان) رشته علوم انسانی دهم

Course

جغرافیای ایران رشته علوم انسانی پایه دهم

جغرافیای ایران رشته علوم انسانی پایه دهم

Course

عربی ، زبان قرآن 1 رشته علوم انسانی

عربی ، زبان قرآن 1 رشته علوم انسانی

Course

کارگاه آموزشی دبیران علوم اجتماعی/ شهرستان گچساران

کارگاه آموزشی دبیران علوم اجتماعی/ شهرستان گچساران

Course

کار و فناوری پایه هفتم

کار و فناوری پایه هفتم

Course

تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم تجربی

تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم تجربی

Course

تفکر و سواد رسانه ای دهم ریاضی

تفکر و سواد رسانه ای دهم ریاضی

Course

زبان انگلیسی 1 رشته های تجربی و ریاضی

زبان انگلیسی 1 رشته های تجربی و ریاضی

Course

عربی و زبان قرآن 1 رشته های ریاضی وتجربی

عربی و زبان قرآن 1 رشته های ریاضی وتجربی

Course

تفکر و سواد رسانه ای علوم انسانی

تفکر و سواد رسانه ای علوم انسانی

Course

انسان و محیط زیست رشته علوم تجربی

انسان و محیط زیست رشته علوم تجربی

Course

فیزیک 2 رشته علوم تجربی

فیزیک 2 رشته علوم تجربی

Course

زبان انگلیسی2 رشته علوم تجربی

زبان انگلیسی2 رشته علوم تجربی

Course

تاریخ معاصر ایران رشته علوم تجربی

تاریخ معاصر ایران رشته علوم تجربی

Course

زیست شناسی 2 رشته علوم تجربی

زیست شناسی 2 رشته علوم تجربی

Course

عربی و زبان قرآن2 رشته علوم تجربی

عربی و زبان قرآن2 رشته علوم تجربی

Course

دین و زندگی2 رشته علوم تجربی

دین و زندگی2 رشته علوم تجربی

Course

انسان و محیط زیست رشته علوم انسانی

انسان و محیط زیست رشته علوم انسانی

Course

زبان انگلیسی 2 رشته علوم انسانی

زبان انگلیسی 2 رشته علوم انسانی

Course

روانشناسی رشته علوم انسانی

روانشناسی رشته علوم انسانی

Course

عربی و زبان قرآن 2 رشته علوم انسانی

عربی و زبان قرآن 2 رشته علوم انسانی

Course

ریاضی و آمار رشته علوم انسانی

ریاضی و آمار رشته علوم انسانی

Course

دین و زندگی 2 رشته علوم انسانی

دین و زندگی 2 رشته علوم انسانی

Course

مشاوره و برنامه ریزی کنکور

مشاوره و برنامه ریزی کنکور

Course

زبان انگلیسی دوازدهم تجربی

زبان انگلیسی دوازدهم تجربی

Course

بهداشت و محیط زیست دوازدهم تجربی

بهداشت و محیط زیست دوازدهم تجربی

Course

زیست شناسی پایه دوازدهم

زیست شناسی پایه دوازدهم

Course

دین و زندگی پایه دوازدهم

دین و زندگی پایه دوازدهم

Course

فیزیک پایه دوازدهم تجربی

فیزیک پایه دوازدهم تجربی

Course

کلاس تمرینی دهم های سمپاد

کلاس تمرینی دهم های سمپاد

Course

ورزش و بهداشت فرزانگان

ورزش و بهداشت فرزانگان

Course

برنامه ریزی تحصیلی-کنکوری کلاس دوازدهم

برنامه ریزی تحصیلی-کنکوری کلاس دوازدهم

Course

برنامه ریزی تحصیلی پایه های دهم و یازدهم

برنامه ریزی تحصیلی پایه های دهم و یازدهم

Course

واحد مشاوره دبیرستان استعدادهای درخشان فرزانگان

واحد مشاوره دبیرستان استعدادهای درخشان فرزانگان

Course

تالار گفتگو

تالار گفتگو

این محیط مجازی جهت ویدئو کنفرانس و گردهمایی های لازم برای مدرسه ایج...
Course

همیار مشاور دبیرستان فرازنگان

همیار مشاور دبیرستان فرازنگان

Course

شورای دانش آموزی دبیرستان فرزانگان

شورای دانش آموزی دبیرستان فرزانگان

Course


اعلانات سایت

نتابج انتخابات شورای دانش آموزی

by سیده مدینه حسینی -

نتایج به ترتیب آراء به شرح زیر می باشد که 5 نفر اول اصلی و به ترتیب دونفر بعد علی البدل هستند: 1- رویا محرابی 2- فاطمه آذربخت 3- نیکا اکبری 4- حدیث کمایی 5- فاطمه سبزعلی 6 - میترا محمدی 7- نیکا گرجی نژاد 8- ربانه رحمانی