اعلانات سایت

نتابج انتخابات شورای دانش آموزی

نتابج انتخابات شورای دانش آموزی

از سیده مدینه حسینی در
Number of replies: 0

نتایج به ترتیب آراء به شرح زیر می باشد که 5 نفر اول اصلی و به ترتیب دونفر بعد علی البدل هستند: 1- رویا محرابی 2- فاطمه آذربخت 3- نیکا اکبری 4- حدیث کمایی 5- فاطمه سبزعلی 6 - میترا محمدی 7- نیکا گرجی نژاد 8- ربانه رحمانی